VISIE:
 
Maak dissipels van Jesus Christus
“Gaan dus en maak dissipels van mense van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.”
MATTEUS 28:19
 
MISSIE:
 
Dissipels deur:
 
Liefde vir God
- Deur aanbidding, Woord en dissipelskap vir nuwe bekeerlinge.
 
Liefde vir jou naaste
- Deur kleingroepe, naaste liefde en diensbaarheid.
 
Liefde vir die wêreld
- Deur uitreike.