Ons glo dat Jesus Christus die Hoof van Sy kerk is en dat Hy die voorbeeld vir ons kom stel het as 'n leier wat gekom het om ander te dien.
Die Woord is wel duidelik daaroor dat leierskap 'n gawe van God is (Rom 12:8) en dat dit sy regmatige funksie moet vervul in die liggaam. (1 Kor 12:12-18).
Paulus het oral waar hy kerke geplant het ouderlinge aangestel om die gemeentes as voorgangers te lei. (Titus 1:5-9, 1 Tim 3:1-7)
Dus het Nuwe Lewe 'n ouderlingspan wat die geestelike leiding in gemeente neem.

Die dagbestuur van die gemeente bestaan uit die hoofuitvoerende pastoor met die verskeie bedieningsleiers wat die dag tot dag bestuur van die gemeente hanteer.
Ons elkeen is deur Christus geroep om die liggaam van Jesus te dien met ons verskillende talente en gawes sodat dit kan groei om so volwasse en volgroeid soos Jesus te wees.